Vänster spalt

Pohjola-Norden i Korsholm

Pohjola-Norden i Korsholm grundades år 1948. Sen dess har mycket förändrats, men målsättningen är den samma ”att synliggöra det nordiska i Finland utgående från medborgarperspetiv samt att öka kunskapen om Norden och upprätthålla nordiska kontaktnät”.

Detta kräver nya initiativ på snart sagt alla områden. För att nya initiativ skall uppstå krävs en organisation som är lyhörd för förändringarna i samhället, en aktiv och kreativt tänkande medlemskår, som tillsammans med styrelsen förverkligar målsättningen.

I dag har föreningen ca 90 medlemmar och samarbete med skolor och biblioteket. Dessutom har vi nära samarbete med andra lokalföreningar, samt några Norden föreningar i Sverige, Norge och Danmark.

 

 

 

 

 

Besökare idag: | totalt:

Höger spalt

PN-tidningen

PN-tidningen utkommer två gånger om året.