Vänster spalt

Pohjola-Norden i Korsholm

♣ Årsmöte för alla medlemmar 

onsdag 23.10 kl 16.30 på Seniorpunkten, Niklasvägen 1. Stadgeenliga ärenden.

Kom med och ta del av senaste års verksamhet och resultat och ta ställning till styrelsens planer för verksamhet och ekonomi för nästa verksamhetsperiod m.m. 

Efter årsmötet följer:

♣ Kaffekonsert med folkmusikgruppen Smedarna under Dan Lillas ledning

onsdag 23.10 kl 18 i Folkhälsans restaurang 

Föreningen bjuder publiken på kaffe/te med hembakta bullar från Folkhälsans kök.

Konserten är öppen för alla så gör gärna reklam för den även utanför vår egen krets. Senast år hade vi en överraskande stor publik. Vi hoppas på samma goda respons även detta år. 

 

 

Pohjola-Norden i Korsholm grundades år 1948. Sen dess har mycket förändrats, men målsättningen är den samma ”att synliggöra det nordiska i Finland utgående från medborgarperspetiv samt att öka kunskapen om Norden och upprätthålla nordiska kontaktnät”.

Detta kräver nya initiativ på snart sagt alla områden. För att nya initiativ skall uppstå krävs en organisation som är lyhörd för förändringarna i samhället, en aktiv och kreativt tänkande medlemskår, som tillsammans med styrelsen förverkligar målsättningen.

I dag har föreningen ca 120 medlemmar och samarbete med skolor och biblioteket. Dessutom har vi nära samarbete med andra lokalföreningar, samt några Norden föreningar i Sverige, Norge och Danmark.

 

Besökare idag: | totalt:

Höger spalt

 

 

Aktuellt

  Möten
  Medlemsbrev
  Verksamhetsplan

Arkiv

  Bilder, resor
  Medlemsbrev
  Verksamhetsberättelser

Om föreningen

  "Tack"

  Styrelsen
  Stadgar

 

 

PN-tidningen

Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.

Föreningarna Nordens Förbunds utlåtanden

Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.