Vänster spalt

Pohjola-Norden i Korsholm

 

Pohjola-Norden i Korsholm grundades år 1948. Sen dess har mycket förändrats, men målsättningen är den samma ”att synliggöra det nordiska i Finland utgående från medborgarperspetiv samt att öka kunskapen om Norden och upprätthålla nordiska kontaktnät”.

Detta kräver nya initiativ på snart sagt alla områden. För att nya initiativ skall uppstå krävs en organisation som är lyhörd för förändringarna i samhället, en aktiv och kreativt tänkande medlemskår, som tillsammans med styrelsen förverkligar målsättningen.

I dag har föreningen ca 107 medlemmar och samarbete med skolor och biblioteket. Dessutom har vi nära samarbete med andra Österbottens lokalföreningar samt med några Norden föreningar i Sverige, Färöarna och Trondheim.

Vi försöker till mötes gå de behov, förväntningar och önskemål, som kommer styrelsen till kännedom. Välkommen med och forma vår framtida verksamhet!

 

 

 

 

Besökare idag: | totalt:

Höger spalt

 

 

Aktuellt

  Möten
  Medlemsbrev
  Verksamhetsplan

Arkiv

  Bilder
  Medlemsbrev
  Årsberättelser

Om föreningen

  "Tack"

  Styrelsen
  Stadgar

 

 

55284_t.jpg

PN-tidningen

Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.
55283_t.jpg

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.
55282_t.jpg

Föreningarna Nordens Förbunds utlåtanden

Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.